Om Servicecenter Frederikssund


Servicecenter Frederikssund blev indviet den 1. december 2013. Centret er etableret som led i en større omstruktureringsproces i boligadministrationsselskabet Domea.dk. Domea.dk administrerer Halsnæs Ny Boligselskab og Boligselskabet Rosenvænget, som begge driftes fra Servicecenter Frederikssund.

Servicecenter Frederikssund er placeret i stueetagen i boligafdelingen ”Højhuset”, som ligger på Heimdalsvej i Frederikssund. Afdelingen hører under Boligselskabet Rosenvænget.

Servicecentrets primære opgaver er at varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de 36 boligafdelinger, som Halsnæs Ny Boligselskab og Boligselskabet Rosenvænget tilsammen ejer. Udlejning og ventelister for de to boligselskaber varetages af Domea.dk.